Pariet skulle återlanseras i Norden. Vi arbetade både med profil och budskap samt kampanjmaterial, riktat dels mot patient och dels mot läkare. Kocken Jens blev frontfigur. Annonser i fackpress, leave behinds, patientinformation, doskort, internet-banners, mailings, roll-ups etc.