Eisai är ett japanskt läkemedelsföretag som bedriver världsledande forskning och läkemedelsutveckling inom områdena: Neurologi, gastroenterologi, Critical Care och onkologi. För den Nordiska marknaden har vi gjort ett flertal profilannonser för fackpress. Här beskrivs det som Eisai står för – en mänskligare hälso- och sjukvård – Human Health Care.