Vi är en reklambyrå med fokus på hälsa och läkemedel. Vi skapar reklam, design och kommunikation från idé till färdig kampanj. Vi samarbetar med tryckerier, översättare och fotografer över hela norden, för att på ett effektivt sätt möta våra kunders behov.


 

  • Kampanjer från idé till genomförande
  • Anpassning av kampanjer för Sverige och övriga nordiska länder
  • Presentation- och säljmaterial
  • Annonser, broschyrer (leave behinds, patientvägledningar, doskort)
  • Utskick, post eller digitala
  • Flashanimering, för web eller presentationer
  • Mallar i powerpoint och word

 

 

 

  • KUNSKAP: Tillsammans med kunden skapar  vi en plattform baserad på våra gemensamma kunskaper och erfarenheter om healthcare, vår omvärld, patienternas behov m.m. Detta utgör grunden för vårt fortsatta arbete.
  • KREATIVITET: En bra kreativ idé ökar möjligheten att nå mottagaren och som följd uppnås bättre resultat och framgång.
  • ENGAGEMANG: Vi finns med under hela projektets/uppdragets genomförande, ända fram till leverans och uppföljning. Tillgänglighet och noggrannhet är ledord i vår arbetsprocess.