Zonegran är ett etablerat epilepsiläkemedel i Norden. Vi gör fortlöpande produktion av leave behinds, patientinformation, annonser, powerpoint, utskick m.m.
Kampanjerna är anpassade för den nordiska marknaden och ursprungligen framtagna åt Eisai UK.